قرارداد طراحی شبکه بهینه ریلی منعقد شد 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040503009/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AFبه گزارش ایسنا،  شهریار افندی‌زاده اظهار کرد: با استفاده از توان متخصصان و به منظور توسعه شبکه راه آهن کشور، قرارداد طراحی شبکه بهینه آتی حمل‌ونقل ریلی در افق سال ۱۴۱۴ در قالب فاز دوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور ذیل پنج سرفصل کلی و با همکاری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مرحله بررسی نهایی و تصویب در کارگروه تخصصی قرار دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، وی در انتها با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل ریلی در توسعه و شکوفایی اقتصاد از طریق ایجاد درآمدهای پایدار، خاطر نشان کرد: با عنایت به دیپلماسی فعال دولت سیزدهم در خصوص تعامل و احیای روابط با کشورهای منطقه و تفاهم‌های دو و چندجانبه صورت گرفته در خصوص افزایش سطح مبادلات و روابط اقتصادی، ایجاد کریدورهای سراسری بین‌المللی ریلی در سطح کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مساله در مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور مدنظر قرار گرفته است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازیه اظهار کرد: به منظور نیل به اهداف ذکر شده، طراحی شبکه بهینه آتی حمل‌ونقل ریلی در افق سال ۱۴۱۴ در قالب فاز دوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور با همکاری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نگهداری این شیوه در دستور کار قرار گرفت لذا، با استفاده از توان متخصصان و اساتید جوان کشور در این عرصه، قرارداد طراحی شبکه بهینه ریلی، منعقد و مطالعات ذیل پنج سرفصل کلی انجام شده و در مرحله بررسی نهایی و تصویب در کارگروه تخصصی قرار دارد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد طراحی شبکه بهینه ریلی، منعقد و مطالعات ذیل پنج سرفصل کلی انجام شده و در مرحله بررسی نهایی و تصویب در کارگروه تخصصی قرار دارد.

  گام‌های بلند سازمان بنادر در مسیر رشد و توسعه دریامحور 

افندی‌زاده افزود: علاوه بر این، در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور نیز به فراخور، احکام و تبصره‌هایی در خصوص حمل‌ونقل ریلی و سهم آن از جابه‌جایی بار و مسافر در سطح کشور تعیین شده است. تحقق تمامی این موارد علی‌الخصوص افزایش سهم شیوه ریلی از تقاضا، در گرو وجود زیرساخت‌های مرتبط و مناسب این امر از شبکه بهینه و تأمین ناوگان مورد نیاز متناسب با تقاضا است.

افندی‌زاد بیان کرد: علاوه بر این، معاونت حمل و نقل در فاز سوم طرح جامع حمل‌ونقل کشور، شبکه یکپارچه حمل‌ونقل کشور را در اثر رقابت و هم‌افزایی شیوه‌های مختلف در دست طراحی دارد که این مسأله یکی از مهمترین موضوعات در سطح برنامه‌ریزی راهبردی حمل‌ونقل کشور است.

قرارداد طراحی شبکه بهینه ریلی منعقد شد 

وی با برشمردن برخی چالش‌های گسترش شبکه ریلی، به محدودیت تخصیص منابع مالی و حجم قابل توجه طرح‌های مندرج در جدول پیوست یک قانون بودجه سنواتی کشور، اشاره و تصریح کرد: وجود طرحی مدون به منظور اولویت‌بندی توسعه آتی شبکه ریلی در رقابت با شبکه جاده ای یکی از نیازهای اساسی و انکارناپذیر بخش حمل‌ونقل بود که این موضوع در دستور کار طرح جامع حمل و نقل کشور قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل ریلی در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج ‌ساله توسعه کشور به تشریح وضعیت طراحی شبکه بهینه ریلی در طرح جامع حمل‌ونقل کشور پرداخت.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بند اول سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل که در سال ۱۳۷۹ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل و تنظیم سهم هریک از زیربخش‌های آن با اولویت دادن به حمل‌ونقل ریلی با توجه به ملاحظات اقتصادی، دفاعی و امنیتی، کاهش مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست محیطی، افزایش ایمنی و برقراری تعادل و تناسب میان زیرساخت‌ها، ناوگان، تجهیزات ناوبری و تقاضا در صدر کلیه موارد ابلاغی درج شده که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در سطح کلان و ملی است.

  مدیر عامل بانک مسکن بر اهمیت بهره‌مندی از دانش روز در مسکن‌سازی تاکید کرد