قرارداد پرداخت تسهیلات ۲۰۴ هزار واحد نهضت ملی در بانک مسکن امضا شد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست بانک مسکن با اشاره به گشایش حساب ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن، از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد به مبلغ ۶۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان خبر داد.منبع
  تاثیر افزایش دستمزد بر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی