قرارداد پرداخت تسهیلات ۲۰۴ هزار واحد نهضت ملی در بانک مسکن امضا شدقرارداد پرداخت تسهیلات ۲۰۴ هزار واحد نهضت ملی در بانک مسکن امضا شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست بانک مسکن با اشاره به گشایش حساب ۸۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن، از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد به مبلغ ۶۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان خبر داد.منبع