قطارهای باری از مبدا روسیه بزودی وارد ایران می‌شوند

رئیس هیات مدیره راه آهن تاکید کرد: حدود ۵ قطار دیگر نیز از روسیه و از ایستگاه سولین کامز بارگیری شده و در مسیر ایران در حال سیر است که این موضوع نویدبخش ترانزیتی پیوسته برای کشورمان به حساب می‌آید.

وی عنوان کرد: تاکنون با کشورهای همسایه که امکان همکاری ریلی و ترانزیتی وجود دارد، جلسات مختلفی را برگزار کردیم که یکی از این کشورها، کشور روسیه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دوره زمانی سیر قطارها بستگی به تفاهم کشورهای مبدأ و مقصد و صاحبان بار دارد. باری که هم اکنون درباره آن صحبت می‌کنیم، از کشور مبدأ حرکت کرده و به کشور هندوستان و همچنین به کشور آفریقای جنوبی عزیمت می‌کند.

صالحی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم جهت گسترش مسیرهای ترانزیتی ریلی در کشور، اظهار کرد: با توجه به موقعیت ارزشمندی که کشورمان در کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب دارد، ما با کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان مذاکرات زیادی داشتیم و در طول فعالیت دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته، تفاهمات خوبی انجام شده است.

وی افزود: بامداد جمعه اولین قطار وارد ایران شد که ۳۷ واگن فله بر است و اکنون در مسیر بندرعباس در حال سیر است که در این مسیر از سرخس تا بندرعباس، حدود یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر را سیر خواهد کرد.

مدیرعامل راه‌آهن یادآوری کرد: با توجه به نوع کالاهایی که آن‌ها دارند، می‌تواند تماماً به صورت ریلی از مسیر شمال – جنوب ایران عبور کند. در مسیر کریدور شرق به غرب نیز، هم از طرف قزاقستان و هم طرف چینی مذاکرات خوبی انجام شده تا بار از مبدأ چین به قزاقستان سیر کند و با عبور از کریدور شرقی – غربی ایران، به اروپا برود.

  ثبت ۱۳۰ هزار کد ملی اشتغال در سامانه ملی رصد

 صالحی خاطرنشان کرد: قطار دوم نیز با ۴۰ واگن وارد کشورمان شده است که محموله آن نیز کود شیمیایی است و در همین مسیر به سیر خود ادامه خواهد داد.

صالحی با بیان اینکه دلیل وقفه زمانی بین عبور نخستین قطار ترانزیتی از روسیه به ایران، تفاوت بین صاحب بار و نوع محموله بوده است، افزود: قطار اول، کانتینری با یکسری محموله‌ها بود؛ اما این قطار فله بر است که هر کدام از این قطارها صاحب بار دارد و همچنین از مبدایی که بار ارسال می‌شود، بارها با یکدیگر تفاوت دارند و ممکن است به شکل محدودتری باشند.

وی تاکید کرد: این محموله که هم اکنون در حال سیر است، ادامه‌دار است و امیدواریم که تناژ آن بیشتر از آن چیزی که هم اکنون است بشود.

وی با بیان اینکه، اکنون سه کریدور در مسیر کریدور شمال به جنوب فعال است، افزود: هم اکنون کریدور شرقی کریدور شمال به جنوب، از سرخس تا بندرعباس کاملاً فعال است و در مسیر کریدور میانی و غربی کریدور شمال به جنوب نیز در حال برطرف کردن قسمت‌هایی از نواقص آن هستیم.

مدیرعامل راه آهن یادآور شد: اکنون واگن‌هایی که با قطار در کشورمان در حال سیر هستند، فله بر است  و محموله آن کود شیمیایی است.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، «سید میعاد صالحی» به تشریح دستاوردهای راه‌آهن در حوزه ترانزیت پرداخت و اظهار کرد: دولت سیزدهم در ادامه دیپلماسی حمل و نقل فعال که در پی گرفته است، موضوع ترانزیت را در اولویت نخست خود در حوزه حمل و نقل ریلی قرار داده است.

  بهادری جهرمی:‌ پروازهای عبوری از آسمان ایران در اردیبهشت ۹۷ درصد افزایش یافته است

وی تصریح کرد: هم اکنون با توجه به نوع محموله، هم درآمد ارزی نقدی و هم آورده سیاسی برای کشورمان به عنوان هاب ترانزیتی و به عنوان یک موقعیت استراتژیکی ایجاد شده است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

 صالحی تاکید کرد: هم اکنون مسیر شرقی کریدور شمال به جنوب کاملاً فعال است و با ظرفیت کامل در خدمت ترانزیت کشور است و هم آورده ارزی نقدی برای کشورمان دارد و هم می‌تواند موجب سیادت سیاسی و اقتصادی برای کشورمان شود.منبع

صالحی با اشاره به نخستین قطار ترانزیتی که از مبدأ روسیه و از مسیر کریدور ریلی ایران به مقصد هندوستان، سیر کرده بود، اظهار کرد: این قطار کانتینری بود و حدود ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر را از مسکو تا سرخس سیر کرده بود.