قطار کرمانشاه – خسروی؛ ظرفیتی بالقوه برای افزایش بلیط‌های کربلا

قطار کرمانشاه - خسروی؛ ظرفیتی بالقوه برای افزایش بلیط‌های کربلا
کرمانشاه – مجله خبری راه و ساختمان – با اعلام خبر فروش بلیط قطار ترکیبی شلمچه – کربلا جای خالی قطار کرمانشاه – خسروی بیشتر از قبل احساس شد چرا که با تکمیل این مسیر ریلی؛ علاوه بر عرضه بیشتر صندلی؛ زائران و مسافران در زمان کوتاهتری به شهرهای زیارتی عراق می‌رسند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85298651/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7