قطعه جدید آزادراه تهران- شمال از صبح امروز به روی مسافران باز شد

قطعه جدید آزادراه تهران- شمال از صبح امروز به روی مسافران باز شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- باند غربی منطقه دوم آزادراه تهران- شمال که دوآب شهرستانک در استان البرز را به پل زنگوله در استان مازندران متصل می‌کند از صبح امروز (شنبه، ۱۷ تیر) به روی مسافران باز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162950/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85162950/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2