قیمت بلیت قطار افزایش نمی‌یابد/ ۲۰۰ واگن مسافری نیاز داریم


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقلی از ثبت سفارش واگن‌های قطارهای مسافری نو به شرکت‌های داخلی و هم‌زمان واردات از اروپا و چین خبر داد و گفت: ۲۰۰ واگن مسافری نو برای پاسخ به تقاضای سفر با قطار نیاز داریم.منبع
  شبکه خدمات شبکه خدمات وب پشتیبانی شبکه پشتیبانی سیستم های کامپیوتری فراشبکه