قیمت مسکن در دولت گذشته ۸.۶ برابر شد

این اشتباه آماری روزنامه رسالت از سوی جریان رسانه‌ای منتقد دولت اینگونه منعکس شد که «قیمت ملک در تهران در دولت سیزدهم ۱۰برابر شده است.»

روزنامه رسالت، امروز در توضیح کوتاهی اشتباه روز گذشته خود را تصحیح کرده و نوشته است: در سرمقاله دیروز عبارت زیر صحیح است:«طی ۸ سال اخیر قیمت ملک در برخی مناطق تهران ۱۰ برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد غیرمعقول آن در سال گذشته خبر از یک توطئه می‌دهد…»  

همانطور که انتظار می‌رفت اشتباه آماری روز گذشته روزنامه رسالت به طور انبوه توسط جریان رسانه‌ای منتقد دولت منعکس شد اما تصحیح آن آمار نادرست، هیچ‌گونه انعکاسی در این رسانه‌ها نداشته است.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، روز یکشنبه روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشته بود که «طی ۸ ماه اخیر در تهران قیمت ملک ۱۰ برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد ۱۰برابری آن خبر از یک توطئه می‌دهد که از حوصله تحلیل اقتصادی بیرون است و باید علل آن‌را در حوزه امنیت ملی با داده‌هایی از معاملات بزرگی که ابتدا در مناطق ۱ و ۲ و ۳ و تسری آن به مناطق دیگر تهران و حتی سراسر کشور می رسد ، جستجو کرد. این توطئه از پیش طراحی شده، رکود و گرانی مسکن را دامن زده است. کاری به این نداریم که توطئه بوده یا نبوده ، این به  نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است. اما صاحبان درآمد اتفاقی نجومی که چندین نسل آینده خود را با این درآمدها می‌توانند تأمین کنند، آیا نباید مشمول مالیات اتفاقی شوند؟»

  اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی

این در حالی است که در پایان دولت دوازدهم متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۱ میلیون تومان بود که طبق آخرین آمار در خردادماه امسال به ۳۹.۴ میلیون تومان رسیده است که بیانگر رشد ۲۷درصدی است، نه افزایش ۱۰ برابری.

لازم به ذکر است در پایان دولت دهم قیمت مسکن در تهران ۳.۶ میلیون تومان بود که در هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۸.۶ برابر شد (افزایش ۷۶۰درصدی) و به ۳۱ میلیون تومان رسید.  منبع