قیمت مسکن در کشور رو به کاهش است

قیمت مسکن در کشور رو به کاهش است
مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: با اقدامات انجام گرفته، شاهد کاهش قابل توجه قیمت مسکن در استان های مختلف نظیر تهران، شهرهای جدید پردیس و پرند و به تبع آن در استان های خراسان رضوی، خوزستان و فارس هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196907/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85196907/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA