لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی به منابع غیرواقعی نیست

لایحه بودجه ۱۴۰۳ متکی به منابع غیرواقعی نیست
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: روند شاخص‌ها نشان می‌دهد که وارد دورانی از رونق اقتصادی نسبتاً پایا شده‌ایم، این رونق ناشی از پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در نتیجه عمل دولت به تعهدات و تلاش دولت درجهت قاعده‌مند کردن تصمیمات اقتصادی بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85311246/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85311246/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA