لزوم التزام‌بخشی به بنگاه‌های املاک/ تولید مسکن زمان‌بر است

لزوم التزام‌بخشی به بنگاه‌های املاک/ تولید مسکن زمان‌بر است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش تولید مسکن در دولت قبل گفت: ساخت مسکن به همت دولت سیزدهم آغاز شده اما تولید و رسیدن به نتیجه در این بخش زمان‌بر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85126364/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85126364/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA