لزوم بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در احداث شهرک‌های مسکونی

لزوم بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در احداث شهرک‌های مسکونی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در احداث شهرک های مسکونی گفت: در این فرآیند دستگاه‌های خدمات رسان باید به منظور تسریع در امور اجرایی نهایت همکاری را در پاسخ به استعلام‌های مربوطه داشته باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205932/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C