لزوم تحصیل دانشجویان در رشته هایی که بازار کار دارد

ابوی بازنگری رشته های دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تعریف رشته های دانشگاهی در دفترچه ها باید بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادهای هر منطقه صورت گیرد و جذب و پذیرش دانشجو با اولویت افراد بومی آن مناطق و به منظور حفظ نیروهای کار در شهرهای خود باشد.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040100215/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به اعتقاد این فعال حوزه کار دانشگاهها در پذیرش دانشجو باید نسبت عرضه و تقاضا در بازار را مورد توجه قرار دهند.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره حذف رشته های فاقد بازار کار از دفترچه های دانشگاهی ابراز عقیده کرد و گفت: در حال حاضر با آمار بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رو به رو هستیم و بر این اساس لازم است که نسبت به عرضه و تقاضای بازار کار دانشجو بپذیریم.

لزوم تحصیل دانشجویان در رشته هایی که بازار کار دارد

وی افزود: بسیاری از دانشجویان سالها وقت و هزینه صرف می کنند و در دانشگاهها درس می خوانند اما بعد از فارغ التحصیلی متوجه می شوند که در رشته ای تحصیل کرده و مدرک گرفته اند که بازار کاری ندارد.

یک فعال حوزه کار معتقد است: تعریف رشته های دانشگاهی در دفترچه ها باید بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادهای هر منطقه و شهر صورت گیرد و جذب و پذیرش دانشجو با اولویت افراد بومی آن مناطق به منظور حفظ نیروهای کار در شهرهای خود باشد.