لغو پرواز آسمان، مسافران تهران را در شیراز سرگردان کرد

یک مسافر این پرواز چهارشنبه به مجله خبری راه و ساختمان گفت: این پرواز قرار بود ساعت پنج و ۳۰ دقیقه چهارشنبه، شیراز را به مقصد تهران ترک کند که در زمان حضور در فرودگاه اعلام شد که این پرواز لغو شده است.

وی اظهار داشت: کارکنان ایستگاه آسمان در فرودگاه شیراز می‌گویند که این پرواز به دلیل نرسیدن هواپیما از ساری، لغو شده است.

این مسافر پرواز تهران هواپیمایی آسمان گفت: کارکنان این شرکت می‌گویند که برای مسافران پیامک لغو پرواز  ارسال شده اما من و تعدادی از مسافران،  پیامک را دریافت نکرده ایم.

به گفته وی، برای برخی مسافران پیامک لغو. پرواز در ساعت یک بامداد ارسال شده است، با این حال به دلیل اینکه آنها در این ساعت خواب بوده اند، این پیام را ندیده و در فرودگاه حاضر شده بودند. 

وی اظهار داشت:  پرواز ساعت ۵ صبح آسمان به شماره ۳۷۶۸ به مقصد تهران نیز با تاخیر احتمالا دو ساعته انجام خواهد شد.

این مسافر پرواز آسمان گفت: هم اینک در حال انتظار هستیم که چنانچه پرواز زاگرس به شماره ۴۰۷۶ یا پرواز تاخیری آسمان، جای خالی داشته باشد، با این پروازها راهی تهران شوم، هرچند امید زیادی نیست.منبع