مالکیت هواپیمای توقیف شده در آرژانتین ارتباطی به شرکت ماهان‌ نداردمالکیت هواپیمای توقیف شده در آرژانتین ارتباطی به شرکت ماهان‌ ندارد

«امیرحسین ذوالانواری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مجله خبری راه و ساختمان درباره خبر مربوط به توقیف هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ در آرژانتین که ادعا شده در مالکیت هواپیمایی ماهان قرار دارد، اظهار کرد: مالکیت این هواپیما یک سال است که واگذار شده و به یک شرکت ونزوئلایی فروخته شده است و در اجاره شرکت هواپیمایی نیست.

به گفته ذوالانواری یک سال از زمان فروش این هواپیما به شرکت ونزوئلایی می‌گذرد و توقیف این هواپیما با نام هواپیمایی ماهان اهداف سیاسی دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان تاکید کرد: خدمه‌ی این پرواز نیز در اختیار شرکت هواپیمایی ونزوئلایی بوده و هیچ ارتباطی با هواپیمایی ماهان ندارد.منبع