مالیات ۲۰ میلیونی مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است نه خریدار/ زرنگ‌بازی جدید سازندگان

مالیات ۲۰ میلیونی مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است نه خریدار/ زرنگ‌بازی جدید سازندگان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند در خصوص اخذ مالیات ۲۰ میلیون تومانی از مسکن مهر این شهر گفت: واحدهای مسکن مهر پرند ۲۰ میلیون تومان نیست، از سال ۹۷ بحث مالیات بر ارزش افزوده از سازندگان  مسکن مهر پرند مطرح شد ولی این مالیات پرداخت نشد و سازندگان می‌خواهند این مالیات را از خریداران دریافت کنند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85234902/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85234902/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1