مانور آمادگی مقابله با مسافر قاچاق و گروگانگیری در بندر شهید رجایی برگزار شد

مانور آمادگی مقابله با مسافر قاچاق و گروگانگیری در بندر شهید رجایی برگزار شد
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مانور آمادگی مقابله با مسافر قاچاق و گروگانگیری بر روی کشتی در راستای ارتقای امنیت تسهیلات بندری در بندر شهید رجایی هرمزگان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206565/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

  منتشر شدن تصاویر و مشخصات گوشی شیائومی Redmi K50 Pro