ماهیت صندوق بازنشستگی هما در برنامه هفتم توسعه حفظ شود

ماهیت صندوق بازنشستگی هما در برنامه هفتم توسعه حفظ شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل کانون بازنشستگان هما خواستار حفظ ماهیت صندوق بازنشستگی این شرکت در برنامه هفتم توسعه به‌منظور حفظ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296076/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF