متروی پرند بعد از ۱۸ سال افتتاح می‌شود

متروی پرند بعد از ۱۸ سال افتتاح می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با پایان مراحل نهائی نصب علائم هشدار، نصب پله برقی، همچنین گیت فروش بلیت و سکوی مسافرگیری، ایستگاه مرکزی متروی پرند بعد از 18 سال با ظرفیت جابه‌جایی بیش از ۱۳ هزار نفر به‌زودی افتتاح می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200955/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85200955/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF