متروی پرند هفته دولت افتتاح می‌شود

متروی پرند هفته دولت افتتاح می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- ۳ ماه بعد از دستور رییس جمهوری برای رفع موانع مالی ساخت متروی پرند، این پروژه یک گام دیگر به اجرا نزدیک و با پیشرفت فیزیکی چشمگیر قرار است در نیمه نخست شهریور که مصادف با هفته دولت است افتتاح شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164760/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85164760/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF