متصدیان بیت‌المال باید حفیظ و علیم باشند

متصدیان بیت‌المال باید حفیظ و علیم باشند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به احکام جدید رهبری برای رییس بنیاد مستضعفان، گفت: متصدیان بیت‌المال هم باید قدرت حفظ اموال را داشته باشند و هم علیم باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85281268/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%81%DB%8C%D8%B8-%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

  «سند برنامه ملی ترانزیت» تدوین می‌شود/ حضور بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی