مجمع تشخیص «الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول» را تصویب کرد+ جزئیات اصلاحات

مجمع تشخیص «الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول» را تصویب کرد+ جزئیات اصلاحات
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول» که با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مفاد، مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته بود،با اصلاحاتی تصویب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315116/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF