مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس بین‌شهری صادر شد

مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس بین‌شهری صادر شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری با اعلام صدور مجوز برای واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس بین‌شهری، شرایط متقاضیان و همچنین سهمیه هر استان را به اداره‌های کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استانی ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147060/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85147060/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF