محدوده توسعه فرهنگی، مذهبی در بافت پیرامونی شاهچراغ(ع) به ۳۶۰ هکتار افزایش یافتمحدوده توسعه فرهنگی، مذهبی در بافت پیرامونی شاهچراغ(ع) به ۳۶۰ هکتار افزایش یافت
شیراز – مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر وزارت راه و شهرسازی گفت: محدوده فعالیت این صندوق در بافت تاریخی، مذهبی، فرهنگی شاهچراغ(ع) به ۳۶۰ هکتار افزایش یافت.منبع