محدودیت‌های ترافیکی راه‌های کشور از ۱۳ تا ۱۹ شهریور اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی راه‌های کشور از ۱۳ تا ۱۹ شهریور اعلام شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ شهریور ماه در برخی محورهای مواصلاتی را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220632/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85220632/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF