محدودیت پروازی به برخی از فرودگاه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس

محدودیت پروازی به برخی از فرودگاه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از محدودیت پروازی به برخی از فرودگاههای کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448313/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

  درآمد بزرگترین ایرلاین آمریکا چقدر شد؟