محور جم – فیروزآباد از اول بهمن تا ۱۵ اسفند مسدود استمحور جم – فیروزآباد از اول بهمن تا ۱۵ اسفند مسدود است
شیراز- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس گفت: محور جم – فیروزآباد از ابتدای بهمن تا ۱۵ اسفند امسال به منظور عملیات اجرایی تثبیت، روکش آسفالت و لکه گیری مسدود خواهد شد.منبع