محور هراز مسدود نیست/ ترافیک سنگین در جاده چالوس

محور هراز مسدود نیست/ ترافیک سنگین در جاده چالوس
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران با بیان این که، خبر انسداد محور هراز صحت ندارد، وضعیت ترافیک در محورهای ارتباطی این استان در جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219788/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85219788/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3