محکومیت ۲۲ هزار میلیارد تومانی شرکت قطعه‌سازی عظام

محکومیت ۲۲ هزار میلیارد تومانی شرکت قطعه‌سازی عظام
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه پرونده بدهکاری گروه عظام یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است، گفت: رای محکومیت گروه عظام به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان صادر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85324129/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85