مخبر: بانک‌ها عقب ماندگی خود در زمینه تسهیلات مسکن را جبران کنند


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه بانک‌ها در تخصیص تسهیلات مسکن از تعهدات و برنامه پیش بینی شده عقب هستند، بر ضرورت اجرای برنامه‌ای جهشی برای تسریع در پرداخت تسهیلات این بخش تاکید کرد.منبع

  معرفی متقاضیان ساخت ۶ هزار ۶۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان به بانک‌ها