مخبر: تامین مالی ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون اول رئیس جمهور گفت: موضوع تامین مالی مناسب برای همه روش‌های ساخت مسکن در بانک مرکزی تدوین شده و امیدواریم آثار آن سریع‌تر مشخص شود.



منبع