مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی در حکمی «ارسلان مالکی» را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144176/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

  توضیحات ایران ایر درباره تاخیرات فرودگاهی عملیات حج امسال