مدیر عامل راه آهن: چینی ها تمایل زیادی به ترانزیت کالا از مسیر ریلی ایران دارند

مدیر عامل راه آهن: چینی ها تمایل زیادی به ترانزیت کالا از مسیر ریلی ایران دارند
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- مدیر عامل راه آهن و معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: چینی ها هم اکنون تمایل خوبی به ترانزیت کالا از مسیر ریلی ایران دارند و فعال‌سازی حداکثری ایستگاه راه آهن شهید مطهری می تواند زیرساخت لازم برای این جهش ترانزیتی را فراهم کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229228/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85229228/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1