مذاکرات ساخت راه‌آهن رشت – آستارا با روسیه به مرحله پیشنهادات کتبی رسیدمذاکرات ساخت راه‌آهن رشت - آستارا با روسیه به مرحله پیشنهادات کتبی رسید
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال جلسات کارشناسی، توافقاتی در سطوح بالا بین تهران و مسکو انجام و پیشنهادات کتبی طرفین تبادل شد و با توجه به تمایل روسیه برای این همکاری امیدوارم تا پایان سال جاری به یک توافق اجرایی برای ساخت راه آهن رشت – آستارا دست یابیم.منبع