مرتضوی: هرسال یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث می شود

مرتضوی خاطرنشان کرد: با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری در شهرک پردیسان به محدوده شهری قم مشکلی از نظر تامین زمین وجود نخواهد داشت.

معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، به منظور نظارت میدانی، رفع موانع احتمالی و پیگیری و بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر استانی آیت الله رییسی امروز به استان قم سفر کرده است.منبعمرتضوی اضافه کرد: هم اکنون برای ۵۰ درصد از متقاضیان قمی زمین تامین شده و برای بقیه آنها نیز اراضی مورد نیاز پیش بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن گفت: برای متقاضیان مسکن در قم زمین مورد نیاز تامین خواهد شد.

معاون اجرایی رییس جمهور ابراز داشت: در استان قم حدود ۹۰ هزار نفر واجد الشرایط اولیه طرح نهضت ملی مسکن شناخته شده اند.

به گزارش خبرنگار مجله خبری راه و ساختمان، سید صولت مرتضوی روز سه شنبه در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پردیسان قم، بیان داشت: در خصوص اقساط طرح نهضت ملی مسکن هم تلاش می شود تا زمینه ای ایجاد شود تا اقشار ضعیف بتوانند بصورت معمول آن را پرداخت کنند.

  جبران کسری ناوگان اربعین با مشارکت ارگان‌ها و کشورهای همسایه