مردم از انعقاد قرارداد در بنگاه‌های املاک غیرمجاز پرهیز کنند

مردم از انعقاد قرارداد در بنگاه‌های املاک غیرمجاز پرهیز کنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از خریداران مسکن، موجرین و مستاجرین درخواست کرد تا از انعقاد هرگونه قرارداد در دفاتر املاک غیرمجاز خودداری کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154027/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

  وزیر راه و شهرسازی بر بازگشت هرچه سریع‌تر زائران از عراق تاکید کرد