مردم همچنان منتظر بازگشت قطارهای حومه‌ای

مردم همچنان منتظر بازگشت قطارهای حومه‌ای
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت راه‌آهن ۱۵ تیر ماه اعلام کرد مجوز سِیر قطارهای حومه‌ای شرکت رجا به علت کاهش سطح استانداردهای ایمنی و رفاهی به مدت یک هفته متوقف شد؛ اما اکنون حدود دو ماه از این دستور گذشته و مردم همچنان منتظر بازگشت قطارهای تعمیر شده هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220836/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C

  امکانات ریلی بندر خرمشهر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد