مردم چگونه می‌توانند متری مسکن بخرند؟

مردم چگونه می‌توانند متری مسکن بخرند؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا گفت که با اجرای طرح فروش متری مسکن در بورس کالا، امکان جذب منابع مالی برای پروژه‌های بزرگ و سازندگان معتبر فراهم می‌شود و به دلیل اخذ تضامین مورد نیاز از سازنده پروژه، اعتماد لازم برای پیش‌خریدکنندگان مسکن و سرمایه‌گذاران این اوراق در مقایسه با بازار خارج از بورس ایجاد می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193844/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85193844/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF