مرمت جاده گردشگری عباس‌آباد-کلاردشت نیازمند اعتبار فوری

مرمت جاده گردشگری عباس‌آباد-کلاردشت نیازمند اعتبار فوری
نوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – بخشی از جاده عباس آباد – کلاردشت یکی از گذرگاه های جنگلی و گردشگری پرتردد غرب مازندران در سیل اخیر با رانش و تخریب مواجه شده که به گفته اهالی و مسافران اختصاص اعتبار زودهنگام برای مرمت آن ضروری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85288157/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C

  بحران مسکن در کانادا سال‌ها ادامه دارد