مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف توسعه همکاری و تعاملات اجرایی، علمی، آموزشی و پژوهشی و به منظور بهره‌مندی از امکانات و توانمندی‌های علمی، سرمایه انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص، تفاهم‌نامه مشترک همکاری منعقد کردند.منبع