مسافران از انجام پروازها مطمئن شوند

مسافران از انجام پروازها مطمئن شوند
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – با توجه به بارش برف در بسیاری از مناطق کشور، مسافران مسیرهای هوایی ضروری است با تماس با شماره ۱۹۹ از آخرین وضعیت پروازها مطلع شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397502/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF