مسافران بلیت سفرهای نوروزی خود را به صورت رفت و برگشت تهیه کنند

مسافران بلیت سفرهای نوروزی خود را به صورت رفت و برگشت تهیه کنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بر تهیه بلیت سفرهای نوروزی توسط مسافران به صورت رفت و برگشت تاکید کرد و گفت: مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای ارائه خدمات در سفرهای نوروزی در حالت آماده باش کامل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406473/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF