مسکن ملی، رویش جوانه امید در دل جوانان کردستانی


سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از ابتکارات دولت سیزدهم راهی برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و فاقد مسکن جامعه بوده و جوانه امید را در دل جوانان رویانده است.منبع