مسیر تهران- مشهد با ۸۴۴ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی/ افزایش ۳۷ درصدی پذیرش مسافر

طبق گزارش منتشر شده پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی (کیش، قشم، چابهار، ماکو) در مردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر۳۶ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۳ درصد افزایش داشته است.

 بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها، پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۶درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر ۲۷ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۹ درصد افزایش داشته است.

طبق آمار در پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در پنج‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۹ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۹ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش ۳۴ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در پنج‌ماهه

در مردادماه ۱۴۰۱ نشست و برخاست‌های مسافری در فرودگاه کرمان با متوسط ۱۸۹ مسافر در هر پرواز و در فرودگاه اراک و جهرم با متوسط ۲۲ و ۲۴ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل  می‌شوند.

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار ۴۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در مردادماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- تهران با تعداد ۸۴۴ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در مردادماه سال جاری در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش انجام شده است.

  تامین ۸ هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین
بالاترین نشست و برخاست با افزایش ۳۰.۷۹ درصدی متعلق به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و پس از آن مشهد با ۱۹.۶۰، شیراز با ۷.۵۵، اهواز ۵.۰۲  و کیش ۴.۵۸ درصد است. در این زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاه‌های بهرگان، جیرفت و خوی با ۰.۰۶ درصد و سبزوار با ۰.۰۷ درصد بوده است.

مسیر تهران- مشهد با ۸۴۴ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی

بر اساس گزارش منتشر شده در مردادماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام پذیرفته است.

 افزایش ۳۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در مردادماه

در این ماه مسیر مشهد به مهرآباد با تعداد ۸۴۴ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۱ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده‌اند که حدود ۹۰ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۰ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها در مورد نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه‌روز و نیز روزهای هفته در مردادماه امسال در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، اوج پروازها در ساعت ۶ صبح و در روزهای هفته اوج پروازها در روز شنبه بوده است.منبع

در دومین ماه تابستان سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام شده است.

  وزیر راه حامی توسعه هوایی مناطق کمتر توسعه یافته کشور

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۳۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۲ درصد افزایش وجود داشته است.