مشاوران املاک فاقد «سامانه معاملات» در مشهد پلمب می‌شوند

مشاوران املاک فاقد «سامانه معاملات» در مشهد پلمب می‌شوند
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- رییس اتاق اصناف مشهد گفت: هر واحد صنفی مشاور معاملات املاک که «سامانه معاملات املاک» را نصب نکرده و قراردادهای مرتبط با مسکن را بر طبق این سامانه تدوین نکند، اتاق نسبت به پلمب آن اقدام خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205645/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF