مشاور وزیر راه: آمار بنگاه‌های املاک غیرمجاز در یزد باید تا یک ماه آینده به صفر برسد

مشاور وزیر راه: آمار بنگاه‌های املاک غیرمجاز در یزد باید تا یک ماه آینده به صفر برسد
یزد- مجله خبری راه و ساختمان- مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: آمار بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز در استان یزد باید تا یک ماه آینده به صفر برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147582/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9منبع: https://www.irna.ir/news/85147582/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9