مصوبه الحاق ۲۷ هزار هکتار اراضی برای تولید مسکن ابلاغ شد

مصوبه الحاق ۲۷ هزار هکتار اراضی برای تولید مسکن ابلاغ شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: در دولت سیزدهم مصوبه الحاق بیش از ۲۷ هزار هکتار اراضی برای تولید مسکن با تامین دیگر کاربری‌ها ابلاغ شد، این در حالی است که در سال‌های ۹۸ تا ابتدای دولت سیزدهم این میزان ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85415518/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

  حرکت قطار فوق‌العاده یزد- خرمشهر به مناسبت ایام اربعین