مصوبه کمیسیون تلفیق برای توسعه صنعت ریلی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072920660/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C

رمضانعلی سنگدوینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص یک درصد از درآمدهای نفتی به صنعت ریلی گفت: کریدور ریلی ایران دارای جایگاه مهمی برای همسایگانش است که علت آن به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران بر می گردد.

وی با اشاره به عضویت ایران در شانگهای و بریکس و اهمیت کریدورهای ایران گفت: با توجه به کمتر بودن هزینه کریدور ریلی نسبت به کریدور زمینی، کمیسیون تلفیق در مصوبه ای یک درصد از منابع نفتی را برای توسعه صنعت ریلی اختصاص داد چون تقویت زیرساخت‌های ریلی باعث کاهش هزینه های کشور در بخش حمل و نقل و انرژی می‌شود. طبیعتا با ایجاد این زیر ساخت‌ها می‌توان این کریدور را تقویت کرد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای توسعه صنعت ریلی

به گفته سنگدوینی، تقویت و ‌توسعه صنعت ریلی باعث تقویت اقتصاد، تجارت و اشتغال و کاهش هزینه‌های کشور در تمامی بخش ها می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق توسعه روابط کشورهای مختلف با ایران را منجر به تقویت صنعت ریلی کشور دانست و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه احکامی برای توسعه صنعت ریلی آمده بود که اجرایی نشد حال اینکه باید با حذف بروکراسی اداری نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کرده تا بتوان حرفی برای گفتن در حوزه حمل و نقل ریلی داشته باشیم؛ انتظار می رود بعد از تصویب این موضوع در صحن علنی دولت هر چه سریعتر نسبت به تدوین آیین نامه آن اقدام کند.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به اهمیت توسعه صنعت ریلی کشور گفت: تقویت زیرساخت‌های ریلی باعث کاهش هزینه‌های کشور در بخش حمل و نقل و انرژی می‌شود که با توجه به اهمیت این موضوع کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این زمینه داشت.

  ایجاد یک میلیون شغل در حوزه نوآوری با همکاری دستگاه‌های اجرایی