مطالعات ارتقای ۴۶۰ کیلومتر از جاده‌های استان اصفهان آغاز شد

مطالعات ارتقای ۴۶۰ کیلومتر از جاده‌های استان اصفهان آغاز شد
اصفهان- مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از مجموع بیش از یک‌هزار و ۷۶۰ کیلومتر مسیرهای نیازمند ارتقا به یک درجه بالاتر در این استان، ۴۶۰ کیلومتر به عنوان اولویت اول برای ارتقا شناسایی شده اند که فرآیند مطالعات آنها آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230570/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

  افتتاح ۴۷۳۰ واحد مسکونی خوزستان با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور