معاون استاندار تهران: هرگونه ساخت وساز در حریم شهرها مشمول حکم قلع بنا می‌شود

معاون استاندار تهران: هرگونه ساخت وساز در حریم شهرها مشمول حکم قلع بنا می‌شود
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با تاکید بر مقابله جدی با ساخت وسازهای غیرمجاز گفت: هرگونه ساخت وساز در حریم شهرها مشمول حکم قمع و قلع بنا می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166200/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85