معاون رییس جمهور: ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی افزایش یافت

معاون رییس جمهور: ظرفیت کانتینری بندر شهید رجایی افزایش یافت
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با بهره‌برداری از یک محوطه جدید تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی، هشت هزار تی.ای.یو کانتینر به ظرفیت این مجتمع بندری افزوده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217122/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

  معاون استاندار تهران: مراحل اجرایی طرح ۱۲۰۰ واحدی نصیرشهر رباط‌کریم آغاز شد